maxresdefault

MOST COMMENTED

Sky A880

Không đẩy mạnh thiết kế hiện đại như Sky A870, Sky A880 quay về thiết kế cổ điển với việc thiết kế máy bản to và được...

Trên tay Samsung Galaxy Grand

SKY VEGA S5 (IM-A840S)

HOT NEWS