Dịch vụ sửa màn hình

Bảng báo giá thay màn hình các dòng máy Samsung

 

Tên máy Chú thích Giá  (vnđ) Chú thích Giá  (vnđ)
Samsung Galaxy S3 Mini Thay màn Full Liên hệ Thay kính Liên hệ
Samsung Galaxy S3 Thay màn Full 1.600.000 Thay kính 600.000
Samsung Galaxy S4 Thay màn Full 2.000.000 Thay kính 700.000
Samsung Galaxy S5 Thay màn Full 3.000.000 Thay kính 800.000
Samsung Galaxy Note 1 Thay màn Full 1.500.000 Thay kính 500.000
Samsung Galaxy Note 2 Thay màn Full 2.600.000 Thay kính 700.000
Samsung Galaxy Note 3 Thay màn Full 3.200.000 Thay kính 800.000
Samsung Galaxy Note 3 NEO Thay màn Full  Liên hệ  Thay kính  Liên hệ
Samsung Galaxy Note 4 Thay màn Full 3.600.000 Thay kính 1.000.000
Samsung Galaxy Note Edge Thay màn Full  Liên hệ  Thay kính  Liên hệ
Samsung Galaxy Note 5 Thay màn Full  Liên hệ  Thay kính  Liên hệ
Samsung Galaxy S6 Thay màn Full 3.800.000 Thay kính 800.000
Samsung Galaxy S6 Edge Thay màn Full 3.800.000 Thay kính Liên hệ

 

Giá có thể thay đổi do thị trường. Quý khách vui lòng liên hệ +84 983 125 085 trước khi đến cửa hàng

Bảng báo giá thay màn hình các dòng máy Iphone

 

Tên máy Chú thích Giá  (vnđ) Chú thích Giá  (vnđ)
Iphone 4 Thay màn Full 600,000 Thay kính 300,000
Iphone 4S Thay màn Full 600,000 Thay kính 400,000
Iphone 5 Thay màn Full 1,600,000 Thay kính 500,000
Iphone 5S Thay màn Full 1,700,000 Thay kính 550,000
Iphone 6 Thay màn Full Liên hệ Thay kính 700.000
Iphone 6 Plus Thay màn Full Liên hệ Thay kính Liên hệ

 

IPAD 1 Thay màn Full 1.500.000 Thay kính 700,000
IPAD 2 Thay màn Full 1.600.000 Thay kính 800,000
IPAD 3/ the new ipad Thay màn Full Liên hệ Thay kính 1,200,000
IPAD mini Thay màn Full Liên hệ Thay kính 1,200,000
IPAD 4/ air Thay màn Full Liên hệ Thay kính 1,500,000

 

Giá có thể thay đổi do thị trường. Quý khách vui lòng liên hệ +84 983 125 085 trước khi đến cửa hàng.

Bảng báo giá thay màn hình các dòng máy LG

 

Tên máy Chú thích Giá  (vnđ) Chú thích Giá  (vnđ)
LTE II Cảm ứng Liên hệ
Vu I Cảm ứng Liên hệ
Vu II Cảm ứng Liên hệ
F180/ g Thay màn Full 1,350,000 Cảm ứng 800,000
F240/g pro Màn hiển thị 900,000 Cảm ứng 700,000
F220/gk Thay màn Full 1,500,000 Cảm ứng 900,000
F320/g 2  Thay màn Full 2,000,000 Cảm ứng 850,000
F350/g pro 2  Thay màn Full 2,000,000 Cảm ứng 1,200,000
LG G3 Cat Thay màn Full Liên hệ Cảm ứng 1,000,000
LG G4 Thay màn Full Liên hệ Cảm ứng Liên hệ
LG V10 Thay màn Full Liên hệ Cảm ứng Liên hệ

 

Giá có thể thay đổi do thị trường. Quý khách vui lòng liên hệ +84 983 125 085 trước khi đến cửa hàng.